Welkom bij Engel Gabriel

Gepubliceerd : 06-11-2014

Wij, Lucy Nooijens en Willem Nesse stellen zich aan u voor.

Lucy krijgt al heel lang boodschappen van Engel Gabriël, die in het begin nog niet als boodschappen werden gegeven voor alle mensen.

Sinds augustus 2012 worden deze boodschappen voor alle mensen bedoelt voor iedereen over de hele wereld gegeven.

Er wordt gezegd hoe wij met elkaar, de natuur en de dieren dienen om te gaan en zodoende een betere wereld te gaan krijgen.

Als de mensen elkaar iedere dag liefde sturen, ook naar hen die verkeerde dingen doen of gedaan hebben gaat de wereld geleidelijk aan veranderen.

Wij dienen allemaal positiever te gaan denken, handelen en elkaar niet te veroordelen.

Wij dienen ook de dieren en de natuur met respect te behandelen want wij komen allemaal uit de kosmos en vormen zodoende een totale eenheid.

Men dient elkaar geen kwaad te doen, of kwaad met kwaad te vergelden want dit is al eeuwen gedaan met alle gevolgen van dien.

Het wordt tijd dat onze kinderen kleinkinderen  in een betere wereld komen te leven.

Laten wij met z’n  allen daar aan beginnen, oorlogen moeten gaan verdwijnen vrede is het allerbelangrijkste.

Ook moet de armoede verdwijnen, de mensen horen de juiste medicijnen te krijgen.

De corruptie  moet verdwijnen en  men mag ook  geen geld in eigen zak steken het grote graaien van sommigen moet verdwijnen, eerlijkheid duurt het langst.

Als daar aan gewerkt wordt, dan  krijgen wij een betere wereld.

Lucy en Willem Nesse.
——————————————————————————————————————-
Welcome on the website of Angel Gabriel.

Lucy Nooijens and Willem Nesse are introducing themselves to you.
Lucy is getting messages from Angel Gabriel a very long time now, at first they were not given as messages for all the people, since august 2012 the messages are ment for everybody, for all the people of the world.
There is bin sad how we are supposed to go on with each other, mother nature and the animals, and then to get a better world for everybody.
If people send every day unconditional love to each other, special to the ones who have done wrong or bad things, or still do, then the world will change, at first slowly but later on faster and faster.
We all must think, act, talk in a positive way, and we must not judge each other.
We must treat the animals and the beautiful nature with respect, because we all came from the Cosmos, we are built from very small parts of the universe and do form a total unit.
It is not allowable to do bad things, to harm each other or to repay evil with evil, because this has bin done for many centuries now with terrible consequences.
It becomes time that our children are going to live in a better world.
Let we all get started with a better world, wars must disappear, peace is the most important.
Poverty too must disappear, people must get the right medication, not only the happy few ( the rich).
Corruption must also disappear and nobody is allowed to fill there own pockets, the big grabble of some people must stop, honesty will last for ever.
If we all work on that with in our minds the future of our children and grandchildren, do your very best, then we will get a better world.
Lucy Nooijens and Willem Nesse