Wie is engel Gabriël?

Gepubliceerd : 02-07-2015.

Engel Gabriël is een Aartsengel en staat direct in contact met de Goddelijke wereld.

Hij geeft de boodschappen van de Goddelijke wereld direct door aan Lucy Nooijens.

Zij mag deze belangrijke boodschappen weer doorgeven aan de mensen.

Engel Gabriel is boodschapper van de liefde en de vrede.

Engel Gabriël was ook degene die de boodschap aan Maria verkondigde dat zij in verwachting was van de verlosser: Jezus Christus.

De taak van Engel Gabriël is de verkondiging van Gods woord, hij/zij maakt daarbij gebruik van allerlei verschillende mediums op aarde die voor hem/haar tot de mensen spreken, dit gebeurt op verschillende manieren, deze website is er een van en ook de boeken waar de boodschappen in staan vermeld.

Dit was Engel Gabriel.
——————————————————————————————————————-

Who is Angel Gabriel?

Angel Gabriel is an Archangel and is in direct contact with the Divine World.
He gives messages from the Divine World direct to Lucy Nooijens.
She is allowed to give those messages to the people of the world.
Angel Gabriel is the messenger of love and peace.
Angel Gabriel was also the one who gave the message to Maria, to say that she was expecting a child :the Saviour Jezus Christ.
It is the duty of Angel Gabriel to give true the Word of God, He/She makes use of several mediums on the Earth who are allowed to speak his word, this is happening in several ways, the website is one of them, and also the books where many messages are written.
This was Angel Gabriel and God is blessing you all.