Missie van Lucy

01-10-2015.

Ik, Lucy Nooijens heb de missie om de mensen bewust te maken van de liefdesbron waar wij uitkomen en om deze weer in onszelf te ontdekken.

Tevens mag ik de boodschappen, die Engel Gabriël vanuit de Goddelijke Wereld krijgt en aan mij doorgeeft, opschrijven en op verschillende manieren verspreiden over de wereld. Dit is om hiermee de liefdesenergie in de wereld sterker te laten worden en hierdoor het negatieve af te zwakken.

Liefs voor allemaal,

Lucy