De boodschap van Engel Gabriël over de zorg wordt waargemaakt.

Gepubliceerd : 07-07-2016.

In de maand maart van dit jaar heb ik,  Engel Gabriël, de bezorgdheid die er boven in de Goddelijke wereld is, over de zorg en de behandeling van de ouderen, door Lucy op de website laten zetten.

Eindelijk zijn er mensen die deel uitmaken van het parlement en huisartsen, die de waarheid spreken en het vullen van bepaalde zakken ( ten koste van diegenen die het hard nodig hebben), aan de kaak gaan stellen.

Lucy en Willem kregen vandaag een folder in de bus waar o.a. in staat wat er in maart op de website is gezet, deze folder gaat over het opzetten van een Nationaal Zorgfonds.

Diegenen, die dat willen gaan opzetten hebben veel steun nodig om dit fantastische initiatief te kunnen laten slagen.

De mensen die momenteel hun zakken vullen ten koste van anderen, zouden zich diep moeten schamen voor hun onmenselijke handelen.

Er worden baantjes gecreëerd om zelf belangrijker te gaan lijken en zodoende meer salaris te gaan opstrijken.

Het is zo mooi dat er mensen zijn, die de zorg zo willen opstellen ongeacht de afkomst, of inkomen.

En inderdaad zoals gezegd wordt, huisartsen zijn geen knechtjes van verzekeraars.

Ik Engel Gabriël en de Goddelijke Wereld, Wij vroegen ons al af, alle mensen in heel Nederland hebben altijd aan de zorg betaald. Met andere woorden, al dat geld van de zorg dat de mensen betaald hebben , rijk of arm, hoe is het mogelijk, dat er in Godsnaam zo verkeerd met dat geld is omgegaan.

Ik, Engel Gabriël, vond dat het tijd werd dat de juiste mensen er zijn, die het beste met de mensen voor hebben wat zorg betreft.

Nu is het aan de mens om deze mensen te steunen, zodat het ook waargemaakt kan gaan worden.

Dit jaar is niet voor niks het jaar van de saamhorigheid, alle mensen van heel Nederland krijgen extra energie om dit waar te maken.

Dit was Engel Gabriël en God zegent jullie.