Stop met de aanslagen en denk aan de normen en waarden.

Gepubliceerd : 15-07-2016.

Lieve mensen, dat wat er in Nice gebeurd is, is verschrikkelijk, wij sturen van Boven uit extra positieve energieën naar de slachtoffers, familie en aan alle mensen in Europa.

Er zijn heel veel mensen bang geworden, maar pas op angst trekt angst aan, het enige wat je kunt doen is positieve energieën sturen naar de slachtoffers, dus dat alle mensen hulp krijgen van boven en extra energieën om dit allemaal te kunnen dragen.

Maar laat je alsjeblieft niet bang maken, want wat Ik Engel Gabriël net zei: angst trekt angst aan, maar ook negatieve energieën en bid ook voor Nice.

En Ik denk dat heel veel mensen zullen denken van: waarom laat God dit toe, God laat dit niet toe, God heeft aan alle mensen een eigen vrije wil gegeven, maar men wordt wel gestuurd naar het positieve, er zijn mensen die de positieve energieën niet pakken.

Maar iedereen krijgt hulp, en Ik weet dat veel mensen verdriet en pijn hebben door het gene wat er gebeurd is, maar toch kan Ik jullie zeggen: eens komt er vrede, eens komt de tijd dat het ophoudt, en daarom wil Ik ook zeggen:  aan alle mensen de gevlucht zijn uit de landen waar oorlog is, of onrust, en waar geen vrede is : jullie zijn allemaal naar een land gekomen waarvan jullie denken het goed te zullen hebben, waar jullie het beter zullen hebben, en dat is ook wel zo.

Maar Ik vraag me alleen af: of jullie je aan willen passen aan de normen en de waarden van het land waar jullie nu wonen, ( of tijdelijk wonen ), want jullie hebben je eigen normen en waarden, maar ook het land waar jullie nu al of niet tijdelijk wonen hebben normen en waarden, en hou je daar aan vast.

En Ik heb het zo vaak gezegd: er zijn verschillende geloven, jullie leven als moslim en een ander leeft als christen en weer een ander leeft als katholiek, er zijn verschillende religies en Wij Boven vinden dat goed, als er maar positief mee om gegaan wordt.

Niet iedereen kan hetzelfde geloof hebben, maar ooit komt er één geloof, het kan nog wel lang duren, maar langzamerhand gaat iedereen naar één geloof, jullie zullen het allemaal misschien niet meemaken, (maar de generaties na jullie,) met één geloof is men beter in staat om in vrede met elkaar te leven waardoor er ook geen oorlogen over het geloof gaan komen.

Maar Ik vraag nog één keer: heb respect voor je medemens met een ander geloof, Allah, de meeste mensen noemen hem God, maar jullie noemen hem Allah, en Allah hoe jullie hem ook noemen wil alleen maar vrede onder de mensen, vrede en dat iedereen met elkaar omgaat zo goed als mogelijk.

Daarvoor zijn jullie ook op de aarde gekomen, op de aarde gekomen voor respect voor elkaar, respect voor de natuur, respect voor de dieren, en Allah vraagt of jullie, want Ik ben Engel Gabriël de boodschapper, dus Ik breng de boodschappen van Allah naar jullie toe om te vragen, heb respect voor andere mensen met een ander geloof, en elk geloof is positief.

Meer vraag ik niet als Engel Gabriël, maar schep vrede onder elkaar, leef in vrede met elkaar, en stop met moorden.

Iedereen die heeft een leven gekregen, een leven op aarde en Allah wil alleen dat jullie je daar ook naar gedragen, want de wereld is van iedereen,

Jullie hebben de aarde geleend om zo goed als mogelijk de aarde mooi te houden, en dat er vrede en rust op de aarde is, en dat jullie met elkaar als broers en zussen omgaan, vergeet niet dat jullie broers en zussen van elkaar zijn, want jullie komen allemaal uit de ene Goddelijk Bron, daar zijn jullie allemaal vanuit gekomen, denk daar maar eens goed over na.

Daarom zeg Ik Engel Gabriël ook: lieve mensen leef in vrede met elkaar, en maak het niet iedereen  moeilijk, maar probeer zo positief als mogelijk met elkaar te leven, dat is het enige wat Allah verlangt.

En God zegent jullie