Boodschap voor alle regeringen over de hele wereld.

Gepubliceerd: 27-07-2016.

Hier is Engel Gabriël met een boodschap van de Goddelijke Wereld.

De zorg moet beter beschikbaar worden ook voor de mensen met een lager inkomen, dit komt het welzijn van de mensen ten goede.
Het is ons Boven al vaak opgevallen dat het geld onrechtvaardig verdeeld wordt.

De kloof tussen arm en rijk is al groot, maar wordt steeds groter, als alles eerlijk verdeeld zou worden in de wereld, zouden er ook minder oorlogen zijn, minder aanslagen, escalaties, ontevredenheid en ook minder gefrustreerde mensen zijn.

Deze boodschap is speciaal gericht aan de mensen die in de regering zitten, mensen die het geld beheersen en anders kunnen verdelen.

Ook vraag Ik Mij af waarom bekende mensen zoveel meer kansen krijgen dan onbekende mensen, en daardoor ook veel meer verdienen.

Ik hoop dat de mensen de tijd hebben en nemen om de boodschappen die op de web-site staan te lezen.
Want daarvoor zijn de boodschappen ook bedoeld, om de mensen naar een hoger bewustzijnsniveau te voeren, zodat wij allemaal een betere wereld gaan krijgen.

Ik Engel Gabriël weet dat er geld nodig is, maar als je het goed beschouwd komen de escalaties en problemen in de wereld door de onrechtvaardige verdeling van het geld, en dat moet rechtvaardiger gaan worden.

Ik Engel Gabriël ga net zo lang door met boodschappen totdat de mensen dit door hebben.

Dit was een boodschap vanuit de Goddelijke Wereld en God zegent jullie allemaal.

Engel Gabriël