HAAL GEEN OUDE ECHTLIEDEN UIT ELKAAR OM WAT VOOR REDEN DAN OOK.

Hier een boodschap vanuit de Goddelijke Wereld gebracht door Engel Gabriël.

De Goddelijke Wereld  en Ik vinden het onacceptabel, dat als twee mensen heel hun leven lief en leed samen gedeeld hebben, dat wanneer ze op een bepaalde leeftijd komen en één van hen is gehandicapt of moet om een andere reden naar een verzorgingshuis, dat zoals het nu gaat er één gaat en de ander niet, zij  verplicht worden gescheiden.

Wij vinden, de Goddelijke Wereld, dat wanneer één van de partners ongeacht wat voor ‘n leeftijd naar een verzorgingshuis moet, dat de andere partner daar ook heen moet, ze mogen niet gescheiden worden dat is onacceptabel.

Dames en Heren van de kamer, als u de leeftijd heeft om naar een verzorgingshuis te gaan dan wilt u toch ook heel graag dat uw partner meekomt? En niet dat u alleen achter gelaten wordt?  Denk daar maar eens goed over na.

Dit was Engel Gabriël met een vooral vaak voor oudere mensen  belangrijke boodschap.