DE GRAAIERS BLIJVEN GRAAIEN, DIT KAN U NIET MAKEN.

Hier een boodschap vanuit de Goddelijke Wereld gebracht door de boodschapper Engel Gabriël.

Bestuurders van woningcorporaties, waarom denken jullie aan jullie eigen hachje?

Geef de jongeren een kans waardoor de doorstroming kan plaatsvinden en alles beter verdeeld kan worden, de jongeren hebben net zo goed het recht op een kans om een betere baan te krijgen, als jullie blijven zitten kan het ook nog eens een keer ten koste van de economie komen.

En Ik dacht, en Ik heb al verschillende keren een boodschap doorgegeven aan jullie mensen, dat het geld eerlijk verdeeld moet worden, maar op deze manier wordt het niet eerlijk verdeeld.

De rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer, denk na, denk eens goed na en geef de jongeren een kans om door te stromen, want dit is echt puur egoïsme, en egoïsme tolereren Wij Boven niet.

Maak een plaatsje vrij voor de jongere mensen, zij verdienen ook een kans op een betere baan, want er zijn genoeg banen, maar doordat jullie oudere bestuursleden blijven zitten waar jullie zitten, stopt de doorstroming, dit mag niet gebeuren.

Dit was Engel Gabriël en God zegent jullie.