MENSEN VOORKOM DAT ER PLASTIC IN HET MILIEU TERECHTKOMT.

MENSEN VOORKOM DAT ER PLASTIC IN HET MILIEU TERECHTKOMT.
Gepubliceerd op : 07-06-2019

Hier een belangrijke boodschap van Engel Gabriël vanuit het Hiernamaals.

Ik ben blij dat de postcodeloterij het initiatief heeft genomen om met vele vrijwilligers de stranden van Zandvoort te ontdoen van plastic en ander afval.
Dat is een heel groot voorbeeld en Wij in het Hiernamaals zijn daar de postcodeloterij en de vrijwilligers heel dankbaar voor, maar nu komt het: Ik Engel Gabriël wil vragen aan de regeringen van alle landen en zeer zeker deze die aan de kust liggen, om hun bijdrage te leveren voor het stoppen van plastic vervuiling.

Zij kunnen dit doen door te zorgen dat er voldoende en goede afvalbakken op de stranden aanwezig zijn met een goede deksel, deze moeten ook op tijd worden leeg gemaakt, de verpakkingsindustrie moet ervoor gaan zorgen dat er milieu-vriendelijk zakjes en tassen worden geproduceerd zodat deze kunnen worden afgebroken, de regeringen zullen zelf het initiatief moeten nemen om de industrie op te dragen anders en milieu-vriendelijk te gaan produceren, de mensen moeten ook hun afval zelf naar de bakken brengen en het vuil niet weg laten waaien.

Er zijn gelukkig wel landen waar het allemaal beter is geregeld, maar in vele landen kan het veel beter, afval wordt daar vaak gewoon op een belt gegooid waardoor het wegwaait en in het milieu terechtkomt, ook zijn er landen die vuil en plastic in de rivieren dumpen omdat er geen goede afvalverwerking is noch een goed transport met alle gevolgen van dien.

Er zou een soort van fonds kunnen komen waarin de rijke landen geld storten om de arme landen financieel te gaan ondersteunen wat de afvalverwerking betreft, zodat zij in staat worden gesteld om op de juiste wijze afval te verwerken in een goede afvalverwerker.

Kortom de mensen zullen zelf meer milieubewuster dienen te gaan worden en landen dienen elkaar te gaan helpen als zij zelf de middelen niet hebben, voorkomen is veel beter dan genezen,.

Mensen jullie hebben allemaal de verantwoording voor de aarde en het milieu, de aarde dient schoon te worden en te blijven in het belang van de aarde, de natuur, de dieren, en ook voor de mensen en uiteraard ook voor jullie eigen nazaten.

Dit was Engel Gabriël met een belangrijke boodschap vanuit het Hiernamaals over het milieu, en God zegent jullie.