WAAR ZIJN ALLE VOGELS HEEN, WAAR ZIJN ZIJ GEBLEVEN?

Gepubliceerd : 04-04-2021

WAAR ZIJN ALLE VOGELS HEEN, WAAR ZIJN ZIJ GEBLEVEN?

Hier een boodschap van God gestuurd naar Engel Gabriël en gebracht aan Lucy Nesse.

Beste mensen, hier Engel Gabriël met een verontrustende en ook boze boodschap over de huidige manier van landbouw en veeteelt bedrijven met alle gevolgen van dien.

Er zijn momenteel grote gebieden in Nederland waar nauwelijks nog vogels te horen of te zien zijn, en hoe komt dat nou?

Dit heeft o.a. te maken met de wijze waarop er landbouw wordt bedreven waardoor er nauwelijks insecten meer zijn waar de vogels grotendeels van moeten leven.

•Er zijn veel te grote en zware landbouwmachines waardoor de grond helemaal wordt verdicht en er geen worm meer doorheen kan komen om de grond open te houden.

•Er wordt heel veel kunstmest gebruikt om de productie zoveel als mogelijk op te voeren.

•Er wordt heel veel gif gebruikt en veel mest in de grond geïnjecteerd waardoor er geen bodemleven meer bestaat en de planten als het ware verslaafd zijn geraakt aan de kustmest, ook de monocultuur is funest voor een gezond bodemleven.

•Er is dus geen voedsel meer voor de vogels om van te leven en zij kunnen ook niet meer aan de mineralen komen om ervoor te zorgen dat hun eierschalen voldoende hard worden om het gewicht van de vogel te kunnen dragen.

•Wat ook slecht is voor de vogelstand zijn de vele katten die in de nacht op roof uit gaan en een ware slachtpartij aanrichten onder vogels en kleine zoogdieren en reptielen.

•De weidevogels zoals de grutto en de kievit krijgen ook geen rust door het vele maaien en de jongen die op het nest zitten worden door de katten opgegeten.

•De rust die de vogels in de broedtijd nodig hebben wordt in deze coronapandemie ook verstoord door de mensen, kinderen en honden die van de paden afgaan en ervoor zorgen dat de vogels van hun nest afgaan, met alle gevolgen voor de eieren of jonge vogels van dien.

Kortom zoals er op dit moment met de natuur als geheel wordt omgegaan is gewoon niet goed voor het voortbestaan van een gezonde vogelpopulatie met als gevolg dat er in sommige gebieden nauwelijks nog vogels aanwezig zijn.

De Goddelijk Wereld is hier zéér boos en ook verdrietig over en het dient op een korte termijn te gaan veranderen, want zoals er nu met de totale natuur zonder respect wordt omgegaan mag en kan absoluut niet blijven duren.

Jullie moeten je diep schamen hoe jullie met de dieren omgaan, jullie zijn juist op de aarde gekomen om op de juiste manier voor de natuur, de dieren en de mensen te zorgen, op dit ogenblik verzieken jullie alles, en daar is God niet blij mee.

God kijkt regelmatig met boze ogen naar de wereld.

Dit is een belangrijke boodschap vanuit de Goddelijke Wereld en God zegent u.

=====================================================================
Beste mensen wij die de website vullen met de boodschappen die Lucy Nesse doorkrijgt van Engel Gabriël proberen middels de boodschappen de mensen bewuster te maken van de zaken die er op de wereld fout gaan, en wat wij allen er eventueel aan kunnen doen om deze te gaan verbeteren, tevens ontvangt u tijdens het kijken naar de website energieën waar u rustig van wordt.
De website met vele boodschappen kan worden bekeken op : www.engelgabriel.nl
===================================================================================
Even getoond nog ter informatie : God geeft de boodschappen aan Engel Gabriël en deze geeft ze op de aarde aan Lucy Nesse, zij haalt de boodschappen niet uit boeken, maar krijgt ze direct uit de eerste hand van Engel Gabriël, deze zijn ook actueel, zij heeft ook zelf twee boeken geschreven die bij de boodschappen op Facebook
worden getoond.